sv
Ordförklaringar:
Avslutad

Kartläggning av utbildningar för kliniska studier

Syftet är att kartlägga utbildningar som personal behöver för att kunna genomföra kliniska studier och komma med förslag på fortsatt nodsamarbete inom utbildningsområdet.

Bakgrund

Vetenskapsrådet har i uppdrag att, genom nationell samordning, stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige. En viktig del i att skapa förutsättningar för kliniska studier är att det i Sverige finns personer med rätt utbildning som kan genomföra studierna.

Kartläggningen omfattar utbildningar i anslutning till nodernas verksamhet. Exempel på utbildningsområden som ingår i kartläggningen är framför allt GCP, medicinteknik, statistik och studiedesign, klinisk forskningsmetodik och forskarutbildningar eller forskarskolor.

Mål

Målet med utvecklingssatsningen är att:

  • kartlägga utbudet av utbildningar, som rör kliniska studier, i anslutning till de regionala noderna.
  • visa vilka utbildningar som erbjuds vid alla noder i landet, samt vilka utbildningar som bara erbjuds på vissa platser.
  • komma med förslag på fortsatt regionalt arbete och stödjande insatser på utbildningsområdet.

Tidsplan

Utvecklingssatsningen startade i Q1 2017 och avslutades Q1 2018.