sv
Ordförklaringar:
Avslutad

Kartläggning av utbildningar för kliniska studier

Syftet var att kartlägga utbildningar som personal behöver för att kunna genomföra kliniska studier och komma med förslag på fortsatt nodsamarbete inom utbildningsområdet.

Bakgrund

Kartläggningen omfattar utbildningar i anslutning till nodernas verksamhet. Exempel på utbildningsområden som ingår i kartläggningen är framför allt GCP, medicinteknik, statistik och studiedesign, klinisk forskningsmetodik och forskarutbildningar eller forskarskolor.

Mål

Målet med utvecklingssatsningen var att kartlägga utbudet av utbildningar, som rör kliniska studier, i anslutning till de regionala noderna.

Tidsplan

Utvecklingssatsningen startade i Q1 2017 och avslutades Q1 2018.