sv
Ordförklaringar:

Första versionen av medicintekniskt innehåll till webbplatsen klar

2018-09-17

Projektgruppen är klar med den första versionen av det medicintekniska material som ska publiceras på webbplatsen kliniskastudier.se.

Den medicintekniska informationen som tagits fram kommer att komplettera den befintliga Kliniska studier - steg för steg som bland annat presenteras på startsidan. Avsnittet ”Särskilda regler” kommer att byggas ut och få en tydligare uppdelning mellan det som gäller för medicintekniska prövningar respektive läkemedelsprövningar. Projektgruppen har också arbetat fram ett generellt avsnitt om medicintekniska produkter som kommer att publiceras fristående från Kliniska studier - steg för steg. Texterna bearbetas nu av webbredaktör och projektledare för webbplatsen på Enheten för kliniska studier.