sv
Ordförklaringar:

Plan för uppdatering av medicinteknik på webbplatsen

2018-04-29

I samråd med projektledare för webbplatsen kliniskastudier.se har en plan för införandet av ett utökat medicintekniskt material tagits fram.

Preliminärt kommer den medicintekniska informationen att kunna införas i den befintliga steg-för-steg som presenteras på startsidan. Projektgruppen arbetar nu med att ta fram färdiga texter till respektive del av steg-för-steg som sedan kan genomgå kvalitetskontroll av en referensgrupp bestående av representanter för noderna, relevanta myndigheter samt representanter för innovationsstödjande verksamheter.

Stödinsatser för kliniska studier på medicinteknik

Syftet är att utvärdera vilket behov av stöd och utbildning forskare som ska genomföra kliniska studier på medicintekniska produkter har.

Läs mer om Stödinsatser för kliniska studier på medicinteknik

 

Löpande uppdateringar

Kontakt

Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (Vetenskapsrådet, växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.