sv
Ordförklaringar:

Plan för uppdatering av medicinteknik på webbplatsen

2018-04-29

I samråd med projektledare för webbplatsen kliniskastudier.se har en plan för införandet av ett utökat medicintekniskt material tagits fram.

Preliminärt kommer den medicintekniska informationen att kunna införas i den befintliga steg-för-steg som presenteras på startsidan. Projektgruppen arbetar nu med att ta fram färdiga texter till respektive del av steg-för-steg som sedan kan genomgå kvalitetskontroll av en referensgrupp bestående av representanter för noderna, relevanta myndigheter samt representanter för innovationsstödjande verksamheter.