sv
Ordförklaringar:

Främja forskning i tandvården; utredning av forskares behov och nodernas roll

Syftet med satsningen är att kartlägga nuläget och identifiera vilket stöd forskare behöver för att bedriva klinisk forskning inom odontologi samt på vilket sätt Kliniska Studier Sverige kan bidra till detta. Målet är att ge förslag på framtida utvecklingssatsningar för att främja den odontologisk kliniska forskningen i Sverige.

Bakgrund

Inom tandvården finns både privata och offentliga aktörer som deltar eller vill delta i klinisk forskning. Efter Vetenskapsrådets rapport ”Allvarligt läge – odontologisk forskning” från 2007 har flera satsningar för att stärka forskningen inom de odontologiska institutionerna och Folktandvården gjorts runt om i landet. Samtidigt har tillgången på disputerade tandläkare minskat, till den grad att man har svårt att tillsätta både lärartjänster och professurer. På regionnivå dominerar kravet på vårdproduktion där resurser och tid för FoU ofta är starkt begränsade.

Genomförande

Satsningen ska resultera i:

  • en kartläggning av existerande klinisk odontologisk forskning inom tandvården i Sverige med fokus på befintliga sammanställningar och kunskap inom regionala FoU-enheter
  • en behovsanalys för att inventera behovet av stöd
  • ett lösningsförslag som visar på vilket stöd Kliniska Studier Sverige och noderna kan bidra med
  • förslag på eventuella framtida utvecklingssatsningar.

Tidsplan

Satsningen startade i augusti 2021 och beräknas vara klar Q2 2022.