sv
Ordförklaringar:

Ny projektledare

2018-04-26

Från och med 23 april är Jessica Hagström ny projektledare.

Jessica är forskningssjuksköterska på Gothia Forum.