sv
Ordförklaringar:

Enkätinsamling pågår

2017-11-08

PTC Göteborg, PTC Skaraborg och AKP Örebro arbetar just nu med pilotutskicket av forskningspersonenkäterna.

Målet är att 200 enkäter ska vara insamlade efter årsskiftet, därefter ska resultatet sammanställas och analyseras.

Forskningspersonenkät

Syftet är att skapa en nationell forskningspersonenkät. Resultatet från sammanställda enkäter kan ge statistikunderlag till förbättringsarbete på forskningskliniker och möjliggöra anpassningar av studier efter deltagarnas behov.

Läs mer om Forskningspersonenkät 

Kontakt

Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (Vetenskapsrådet, växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.