sv
Ordförklaringar:

Enkätinsamling pågår

2017-11-08

PTC Göteborg, PTC Skaraborg och AKP Örebro arbetar just nu med pilotutskicket av forskningspersonenkäterna.

Målet är att 200 enkäter ska vara insamlade efter årsskiftet, därefter ska resultatet sammanställas och analyseras.