sv
Ordförklaringar:

Forskningspersonenkät

Syftet är att skapa en nationell forskningspersonenkät. Resultatet från sammanställda enkäter kan ge statistikunderlag till förbättringsarbete på forskningskliniker och möjliggöra anpassningar av studier efter deltagarnas behov.

Bakgrund

Patienters erfarenheter och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens utvecklings- och förbättringsarbete. Den nationella patientenkät som samordnas av Sveriges Kommuner och landsting (SKL), och som idag används för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården, omfattar däremot inte någon möjlighet att nationellt samla in synpunkter och erfarenheter från de personer som deltagit i kliniska studier.

Mål

Målet är att nå en nationell förankring och effektiv spridning av enkäten via Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och det nationella FoU-chefsnätverket. Enkäten ska användas för att samla in synpunkter och erfarenheter från de som deltagit i kliniska studier i öppen- och primärvården. Övrig hälso- och sjukvård ska också ha möjlighet att ta del av enkäten och nyttja den för uppföljning av deltagarnas upplevelser i forskningssammanhang.

Inom ramen för utvecklingssatsningen ingår kvalitetssäkring och verifikation av enkäten genom ett pilottest i samarbete mellan Gothia Forum (PTC Göteborg), Forum Uppsala-Örebro (AKP Örebro) och SKL.

Tidsplan

Utvecklingssatsningen startade i Q4 2016 och förväntas vara slutförd i Q2 2018.

Bild på tidsplan för projektet Forskningspersonenkät

Fler utvecklingssatsningar

Läs mer om de nationella utvecklingssatsningar som drivs inom Kliniska Studier Sverige.

Alla utvecklingssatsningar

Kontakt

Gothia Forum leder utvecklingssatsningen i samarbete med Forum Uppsala-Örebro och SKL.

För mer information kontakta projektledare:
Jessica Hagström
jessica.hagstrom@vgregion.se

Vad händer just nu?

Läs mer om vad som är på gång i utvecklingssatsningen i en intervju med tidigare projektledaren Sara Olofsson.

Kontakt

Enheten för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

Telefon (Vetenskapsrådet, växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.