sv
Ordförklaringar:

Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen

Din sökning gav 20 träffar

 1. / Corona och covid-19

  Corona och covid-19

  Här samlar vi forskningsrelaterad information om corona och covid-19. Sidan uppdateras fortlöpande. Innehåll på sidan: Innehåll på sidan: Vad gör Vetenskapsrådet? Vägledning och stöd Sammanställningar av covid-19-studier Resurser

  Senast ändrad: 2020-10-05
 2. / Utvecklingssatsningar

  Utvecklingssatsningar

  De regionala noderna som samarbetar inom Kliniska Studier Sverige identifierar gemensamma nationella utmaningar. I så kallade utvecklingssatsningar samarbetar noderna för att hitta lösningar på dessa. Utvecklingssatsningarna,

  Senast ändrad: 2020-11-30
 3. / Utvecklingssatsningar / Forskningspersonenkät

  Utvecklingssatsningar

  Syftet är att skapa en nationell forskningspersonenkät. Resultatet från sammanställda enkäter kan ge statistikunderlag till förbättringsarbete på forskningskliniker och möjliggöra anpassningar av studier efter deltagarnas behov.

  Senast ändrad: 2019-12-09
 4. / Nationell samordning kliniska studier

  Nationell samordning kliniska studier

  Nationell samordning av kliniska studier Vetenskapsrådet stödjer och utvecklar förutsättningarna för kliniska studier i Sverige. En viktig del i arbetet är Kliniska Studier Sverige, där hälso- och sjukvårdsregionerna samarbetar. Vetenskapsrådet har i

  Senast ändrad: 2020-08-24
 5. / Kliniska Studier Sverige

  Kliniska Studier Sverige

  Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Sveriges sex samverkansregioner, genom regionala noder, som finansieras och stöds av Vetenskapsrådet. Samarbetet går ut på att stärka förutsättningarna att bedriva kliniska

  Senast ändrad: 2020-06-16
 6. / Utvecklingssatsningar / Nationell webbplats för kliniska studier

  Utvecklingssatsningar

  Syftet med utvecklingssatsningen är att skapa en nationell webbplats för kliniska studier som fungerar som en ”single point of entry” för såväl näringsliv och akademi som sjukvårdssystem och studiedeltagare.

  Senast ändrad: 2019-08-14
 7. / Utvecklingssatsningar / Samordnade studieförfrågningar

  Utvecklingssatsningar

  Syftet med satsningen är att öka antalet kliniska studier i Sverige genom att samordna studieförfrågningar nationellt, regionalt och lokalt via de regionala noderna. Målet är att förbättra förmågan att ge snabba,

  Senast ändrad: 2020-06-22
 8. / Utvecklingssatsningar / Samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser

  Utvecklingssatsningar

  I utvecklingssatsningens uppdrag ingår att kartlägga kvalitetssystem inom de olika deltagande noderna och utifrån detta ta fram förslag på möjligheter till synergier och följdprojekt. Syftet är att

  Senast ändrad: 2020-01-10
 9. / Utvecklingssatsningar / Satellite sites, möjligt att dela studiearbete mellan olika sjukvårdshuvudmän, kliniker och enheter

  Utvecklingssatsningar

  Förstudie: ”Satellite sites” – göra det möjligt att dela studiearbete mellan olika sjukvårdshuvudmän, kliniker och enheter Syftet är att undersöka om förutsättningarna att genomföra kliniska studier i Sverige stärks genom att nyttja satellitsites,

  Senast ändrad: 2020-06-24
 10. / Utvecklingssatsningar / Standardiserad avtalsprocess

  Utvecklingssatsningar

  Syftet med utvecklingssatsningen är att underlätta och förkorta avtalsprocessen för forskare, klinik och industri genom att visualisera en typisk avtalsprocess med förutsättningar, rättigheter och skyldigheter för alla

  Senast ändrad: 2019-12-31
Filtrera resultatet

Kategori

 • Information 20

Kategorier

Taggar

 • Corona och covid-19 1
 • Enheten 2
 • Feasibility 1
 • Forskning 1
 • Forum Norr 1
 • Forum Stockholm-Gotland 1
 • Forum Sydost 1
 • Forum Söder 1
 • Forum Uppsala-Örebro 1
 • Gothia Forum 1
 • Kliniska studier 1
 • Kliniska Studier Sverige 20
 • Kommittén 2
 • Noderna 3
 • Samverkan 1
 • Statistik 1
 • Studieförfrågningar 1
 • Utbildning 1
 • Utvecklingssatsningar 17