sv
Ordförklaringar:

Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen

Din sökning gav 20 träffar

 1. / Utvecklingssatsningar / Samordnade studieförfrågningar

  Utvecklingssatsningar

  Syftet med satsningen är att öka antalet kliniska studier i Sverige genom att samordna studieförfrågningar nationellt, regionalt och lokalt via de regionala noderna. Målet är att förbättra förmågan att ge snabba,

  Senast ändrad: 2020-06-22
 2. / Utvecklingssatsningar / Statistik och uppföljning av kliniska studier

  Utvecklingssatsningar

  Utvecklingen av en studiedatabas har avbrutits och arbetet med statistik drivs vidare tillsammans med noderna i en arbetsgrupp. Syftet är att långsiktigt förbättra tillgången till god och ändamålsenlig

  Senast ändrad: 2019-08-16
 3. / Nationell samordning kliniska studier

  Nationell samordning kliniska studier

  Nationell samordning av kliniska studier Vetenskapsrådet stödjer och utvecklar förutsättningarna för kliniska studier i Sverige. En viktig del i arbetet är Kliniska Studier Sverige, där hälso- och sjukvårdsregionerna samarbetar. Vetenskapsrådet har i

  Senast ändrad: 2020-08-24
 4. / Utvecklingssatsningar / Inrättandet nationell arbetsgrupp kliniska studier medicinteknik

  Utvecklingssatsningar

  Inrättande av en nationell arbetsgrupp för kliniska studier på medicinteknik Syftet är att skapa förutsättningar för Kliniska Studier Sverige att möta den ökande efterfrågan på stöd för genomförandet av kliniska studier på medicinteknik. Ökningen

  Senast ändrad: 2020-12-15
 5. / Utvecklingssatsningar / Kartläggning och behovsanalys av utbildningar för kliniska studier

  Utvecklingssatsningar

  Kartläggning av utbildningar för kliniska studier Syftet är att kartlägga utbildningar som personal behöver för att kunna genomföra kliniska studier och komma med förslag på fortsatt nodsamarbete inom utbildningsområdet. Bakgrund Vetenskapsrådet har

  Senast ändrad: 2020-12-15
 6. / Utvecklingssatsningar / Möjligheterna att bedriva klinisk forskning och kliniska studier inom primärvården

  Utvecklingssatsningar

  Förstudie: Främja möjligheterna att bedriva klinisk forskning och kliniska studier inom primärvården; nodernas roll och möjligheter Syftet är att identifiera aktiviteter som främjar klinisk forskning inom primärvården. Inom Kliniska Studier Sverige

  Senast ändrad: 2020-12-15
 7. / Utvecklingssatsningar / Nationell standard R-RCT

  Utvecklingssatsningar

  Syftet är att utveckla ett nationellt ramverk för registerbaserade randomise ra de kliniska studier (R-RCT) som underlättar för och ökar antalet registerbaserade randomise ra de kliniska studier. Antalet randomise rade

  Senast ändrad: 2020-12-15
 8. / Utvecklingssatsningar / Nationellt EDC-system, lagring av fångade data och nationell randomiseringstjänst

  Utvecklingssatsningar

  Syftet är att undersöka möjligheter och förutsättningen för ett nationellt datainsamlingssystem (Electronic Data Capture: EDC-system) och en central randomisering

  Senast ändrad: 2020-12-15
 9. / Utvecklingssatsningar / Samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser

  Utvecklingssatsningar

  I utvecklingssatsningens uppdrag ingår att kartlägga kvalitetssystem inom de olika deltagande noderna och utifrån detta ta fram förslag på möjligheter till synergier och följdprojekt. Syftet är att

  Senast ändrad: 2020-12-15
 10. / Utvecklingssatsningar / Satellite sites, möjligt att dela studiearbete mellan olika sjukvårdshuvudmän, kliniker och enheter

  Utvecklingssatsningar

  Förstudie: ”Satellite sites” – göra det möjligt att dela studiearbete mellan olika sjukvårdshuvudmän, kliniker och enheter Syftet är att undersöka om förutsättningarna att genomföra kliniska studier i Sverige stärks genom att nyttja satellitsites,

  Senast ändrad: 2020-12-15
Filtrera resultatet

Kategori

 • Information 20

Kategorier

Taggar

 • Corona och covid-19 1
 • Enheten 2
 • Feasibility 1
 • Forskning 1
 • Forum Mellansverige 1
 • Forum Norr 1
 • Forum Stockholm-Gotland 1
 • Forum Sydost 1
 • Forum Söder 1
 • Gothia Forum 1
 • Kliniska studier 1
 • Kliniska Studier Sverige 20
 • Kommittén 2
 • Noderna 3
 • Samverkan 1
 • Statistik 1
 • Studieförfrågningar 1
 • Utbildning 1
 • Utvecklingssatsningar 17