sv
Ordförklaringar:

Sök på webbplatsen

Sök på webbplatsen

Din sökning gav 415 träffar

 1. $hitNamepathCategory

  Information Forskningsrelaterad information om corona och covid-19 Här finns användbara länkar, bland annat för vägledning och stöd, sammanställningar av pågående studier och utlysningar. Goda exempel Nätverk av kvinnokliniker vill höja kvaliteten på

  Senast ändrad: 2020-07-01
 2. / Nyheter / Rekordstort intresse för årets konferens

  Nyhet

  Till årets ”Nationell konferens om kliniska studier” är intresset extra stort, deltagarsiffran har precis passerat 600. Det är rekord för denna årligt återkommande konferens som i år anordnas under

  Senast ändrad: 2019-06-03
 3. / Nyheter / Ny version av God forskningssed

  Nyhet

  Publikationen God forskningssed från 2011 finns nu i en ny delvis omarbetad version. Omarbetningen rör bland annat förändringar i lagstiftningen. Vetenskapsrådets publikation God forskningssed vänder sig

  Senast ändrad: 2017-08-30
 4. / Nyheter / Nystart för databasen FoU i Sverige

  Nyhet

  Under våren och sommaren har FoU i Sverige uppdaterats gällande utseende och funktionalitet, och det går att filtrera på kliniska studier i sökfunktionen. FoU i Sverige är en öppen projektdatabas som

  Senast ändrad: 2017-08-29
 5. / Nyheter / Stärkt infrastruktur i Norge

  Nyhet

  Hälsoministeriet i Norge har inlett flera åtgärder för att öka antalet kliniska studier i landet. -De viktigaste åtgärderna för att få upp antalet kliniska studier inkluderar skapandet av nationella program för

  Senast ändrad: 2017-08-21
 6. / Nyheter / EMA reviderar riktlinjer för first-in-human-studier

  Nyhet

  För att underlätta för aktörer och minska riskerna för deltagare i kliniska studier har den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, European Medicines Agency (EMA) reviderat sina

  Senast ändrad: 2017-11-22
 7. / Nyheter / Rapport från vårt seminarium i Almedalen

  Nyhet

  Hur säkerställer vi att kliniska studier utgår från patienternas behov och villkor och är det en rättighet att som patient få delta i kliniska studier? Frågan diskuterades under ett seminarium i

  Senast ändrad: 2017-10-31
 8. / Nyheter / Patienter vill delta i kliniska studier

  Nyhet

  Det forskas för lite i den svenska hälso- och sjukvården - det var budskapet när Novo nordisk, Nationella diabetesteamet, Diabetesförbundets ungdomssektion och Riksförbundet hälsa oberoende av

  Senast ändrad: 2017-08-21
 9. / Nyheter / Halvårsberättelse från Swelife

  Nyhet

  Första halvåret 2017 har Swelife genom flera nystartade projekt arbetat för att utmana hinder och inspirera till nya nationella lösningar för innovation. I halvårsrapporten beskrivs genomförda och planerade

  Senast ändrad: 2017-08-21
 10. / Nyheter / Forskningsbarometern 2017

  Nyhet

  Svensk forskning står sig väl i internationell jämförelse sett till finansiella och personella resurser. Även de vetenskapliga resultaten av svensk forskning är jämförelsevis goda. Forskningsbarometern från

  Senast ändrad: 2018-06-25
Filtrera resultatet

Kategori

 • Information 69

Kategorier

 • Fil 1
 • Goda exempel 24
 • Kalender 122
 • Nyhet 198

Taggar

 • Anhörig 1
 • Beslut 6
 • Corona och covid-19 7
 • Enheten 12
 • Etikprövning 1
 • Feasibility 3
 • Forskare 17
 • Forskning 1
 • Forum Norr 3
 • Forum Stockholm-Gotland 6
 • Forum Sydost 5
 • Forum Söder 5
 • Forum Uppsala-Örebro 4
 • Gothia Forum 5
 • Internationellt 7
 • Intervju 59
 • Kliniska studier 2
 • Kliniska Studier Sverige 64
 • Kommittén 6
 • Konferens 22
 • Lagar 17
 • Läkemedel 5
 • Medicintekniska produkter 12
 • Möte 2
 • Noderna 6
 • Näringsliv 1
 • Nätverk 2
 • Omvärld 10
 • Patientorganisationer 1
 • Projekt 6
 • Publikation 10
 • Rapport 15
 • Regler 16
 • Samarbete 1
 • Samverkan 12
 • Seminarie 1
 • Statistik 12
 • Studiedeltagare 14
 • Studiefaser 4
 • Studieförfrågningar 6
 • Studieprocessen 21
 • Studietyper 7
 • Sverige 42
 • Utbildning 2
 • Utlysning 53
 • Utredning 5
 • Utvecklingssatsningar 38
 • Vårdpersonal 11