sv
Ordförklaringar:

Sök på webbplatsen

Din sökning * gav 559 träffar

 1. Fil/dokument Särskilda regler för medicinteknik

  Medicinteknisk produkt med terapeutiskt syfte Medicinteknisk produkt med diagnosiskt syfte Visa mer Visa mindre Nya regler gäller inom EU från 26 maj 2021, ytterligare regler gäller i Sverige från den 15 juli 2021.

  Senast ändrad: 2021-07-12 15.46

 2. Fil/dokument Varför behöver man ha koll på statistiken?

  Lars Valter jobbar som statistiker i Region Östergötland. I intervjun nedan berättar han om varför det kan vara bra att ta kontakt med en statistiker när man planerar att genomföra en klinisk studie. Varför

  Senast ändrad: 2019-03-22 10.14

 3. Fil/dokument Publicering

  När resultaten av studien är klara är det dags att börja författa din rapport eller artikel för publicering i en vetenskaplig tidskrift eller annat forum. Innehåll på sidan: Innehåll på sidan: Att skriva en vetenskaplig artikel Att välja

  Senast ändrad: 2021-06-28 16.11

 4. Fil/dokument Särskilda regler för medicinteknik

  Att skriva en slutrapport Publicera resultaten i offentlig databas Visa mer Visa mindre Nya regler gäller inom EU från 26 maj 2021, ytterligare regler gäller i Sverige från den 15 juli 2021. Att skriva en

  Senast ändrad: 2021-07-15 07.00

 5. Fil/dokument Öppen tillgång och impaktfaktorer

  Eva Hessman och Helen Sjöblom arbetar på Göteborgs universitetsbibliotek. I intervjun nedan berättar de hur man kan tänka när man vill publicera resultaten från en klinisk studie i en vetenskaplig tidskrift. Hur

  Senast ändrad: 2019-03-26 11.13

 6. Fil/dokument Arkivering

  När en klinisk studie ska avslutas behöver forskningsmaterial, data och dokumentation förberedas för långtidsbevarande. För att man ska kunna granska och verifiera forskningsresultat och göra om analyser är det viktigt att

  Senast ändrad: 2021-05-24 21.42

 7. Fil/dokument Särskilda regler för läkemedel

  Arkivering av kliniska läkemedelsstudier Visa mer Visa mindre Arkivering av kliniska läkemedelsstudier De forskningshandlingar som prövare och sponsor är skyldiga att upprätta och förvara innan och under en klinisk

  Senast ändrad: 2020-12-09 17.17

 8. Fil/dokument Särskilda regler för medicinteknik

  Vad ska arkiveras? Hur länge ska studiedokumentationen bevaras? Visa mer Visa mindre Nya regler gäller inom EU från 26 maj 2021, ytterligare regler gäller i Sverige från den 15 juli 2021. Vad ska arkiveras?

  Senast ändrad: 2021-05-26 08.00

 9. Fil/dokument Lagar och regler

  När en klinisk studie ska genomföras måste ett antal rättsregler följas för att forskningen ska vara laglig. Lagstiftningen syftar främst till att skydda de människor som deltar i en klinisk studie och att kvalitetssäkra den kliniska

  Senast ändrad: 2021-05-26 08.00

 10. Fil/dokument Etikprövningslagen

  Etikprövningslagen (2003:460) trädde i kraft 1 januari 2004. Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Lagen innehåller bestämmelser med krav på etikprövning av forskning

  Senast ändrad: 2019-02-28 09.57

Filtrera sökresultatet:

 • För dig som forskar (32)
 • Att vara studiedeltagare (1)

Sök på webbplatsen

Din sökning gav 54 träffar

 1. / Nyheter / Presentationer från informationsdagen om årets utlysningar

  Nyhet

  Den 26 januari hölls en informationsdag om Formas, Fortes och Vetenskapsrådets utlysningar 2018. Nu kan man ta del av Formas, Fortes och Vetenskapsrådets presentationer samt

  Senast ändrad: 2018-06-25
 2. / Nyheter / Vetenskapsrådet har öppnat flera utlysningar

  Nyhet

  24 januari öppnades årets första utlysningar, bland annat Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning och Internationell postdok . Utlysningstexterna finns att läsa på

  Senast ändrad: 2018-02-19
 3. / Nyheter / Vetenskapsrådets utlysningar 2018

  Nyhet

  Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag som syftar till att främja svensk forskning. Nu finns information om när en stor del av 2018 års utlysningar öppnar och stänger. Information om

  Senast ändrad: 2017-10-27
 4. / Nyheter / Bidragsbeslut Proof of concept inom livsvetenskaper

  Nyhet

  Tolv beviljade bidrag får dela på 14 miljoner kronor när Vetenskapsrådet presenterar bidragsbesluten för Proof of concept inom livsvetenskaper. Mer information om bidragsbeslutet Länk

  Senast ändrad: 2020-02-20
 5. / Nyheter / Bidragsbeslut Medicin och hälsa

  Nyhet

  Inom medicin och hälsa fördelar Vetenskapsrådet över en miljard kronor till drygt 240 beviljade bidrag. Mer information om bidragsbeslutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och hela listan

  Senast ändrad: 2018-06-25
 6. / Nyheter / Storsatsning på biologiska läkemedel

  Nyhet

  Med syftet att göra Sverige världsledande inom biologiska läkemedel satsar Vetenskapsrådet och Vinnova drygt 100 miljoner kronor på uppbyggnad av centrum för att skapa starka forsknings- och

  Senast ändrad: 2017-08-21
 7. / Kalender / Internationell postdok

  Kalender

  Vetenskapsrådets utlysning Internationell postdok har öppnat. Bidraget kan sökas av enskild forskare som avlagt doktorsexamen vid svenskt universitet eller European University Institute högst två år innan sista ansökningsdag

  Senast ändrad: 2018-06-25
 8. / Kalender / Innovativa startups fas 1

  Kalender

  Vinnova riktar sig i den här utlysningen till unga företag med innovativa och internationellt konkurrenskraftiga affärsidéer med stor kommersiell potential. Sista ansökningsdag är 4 september. Företagens verksamhet ska

  Senast ändrad: 2018-01-12
 9. / Kalender / Innovationsprojekt i företag

  Kalender

  Företag med färre än 250 anställda kan söka finansiering från Vinnova för att starta och bedriva innovationsprojekt. Utlysningen är öppen 13 juni till 5 september. Innovationsprojekten kan handla om utredning av

  Senast ändrad: 2017-08-22
 10. / Kalender / Strategisk Mobilitet

  Kalender

  Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, utlyser bidrag för programmet Strategisk Mobilitet. Bidraget kan sökas av forskare från både industri och akademi för att finansiera ett angeläget projekt. Syftet är att främja utbyte och

  Senast ändrad: 2018-01-12
Filtrera resultatet

Kategori

Kategorier

 • Kalender 47
 • Nyhet 7

Taggar

 • Beslut 2
 • Corona och covid-19 1
 • Forskning 1
 • Medicintekniska produkter 1
 • Samverkan 1
 • Sverige 1
 • Utlysning 54