sv
Ordförklaringar:

Sök på webbplatsen

Din sökning * gav 583 träffar

 1. Fil/dokument Forskningslandet Sverige

  Forskning har en viktig roll som tillväxtmotor i både den globala och den svenska ekonomin. Medicinsk forskning ska bidra till bättre hälsa, ökad livskvalitet och minskande samhällskostnader. Forskningen är också viktig för

  Senast ändrad: 2021-03-15 09.24

 2. Fil/dokument Det svenska sjukvårdssystemet

  I Sverige delas ansvaret för hälso- och sjukvård mellan regering, regioner och kommuner. Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Innehåll på sidan: Innehåll på

  Senast ändrad: 2021-06-28 10.20

 3. Fil/dokument Fas 1-enheter

  i Sverige Den första fasen i ett kliniskt prövningsprogram för läkemedel kallas fas 1. Om det är första gången man ger ett nytt läkemedel till människa benämns studien First-in-Human-prövning . Ett prövningsställe som utför

  Senast ändrad: 2022-03-16 13.44

 4. Fil/dokument För dig som forskar

  Sidorna För dig som forskar riktar sig i första hand till forskare som vill bedriva eller lära sig mer om kliniska studier. Här hittar du information om studieprocessen, olika studietyper och om de lagar och regler som finns på

  Senast ändrad: 2019-04-26 15.14

 5. Fil/dokument Forskning eller innovation

  En innovation innebär en ny eller avsevärt förbättrad produkt, tjänst eller metod. Det kan också handla om en ny marknadsföringsmetod, ett nytt sätt att organisera affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa

  Senast ändrad: 2021-04-30 10.16

 6. Fil/dokument Medicintekniska produkter

  Medicinteknik är ett brett område och omfattar produkter och lösningar som skapar förutsättningar för att förebygga, diagnosticera, behandla och lindra många sjukdomstillstånd. Innehåll på sidan: Innehåll på sidan: Vad är en

  Senast ändrad: 2022-01-03 14.12

 7. Fil/dokument Kliniska studier - steg för steg

  Sidorna i Kliniska studier - steg för steg riktar sig i första hand till personer inom vård och forskning som vill veta mer om hur studieprocessen ser ut och vad man bör tänka på när man genomför en klinisk studie .

  Senast ändrad: 2022-01-03 14.17

 8. Fil/dokument Kunskapsluckor och systematiska litteraturöversikter

  Nathalie Peira jobbar som projektledare på SBU. I intervjun nedan berättar hon hur arbetet med kunskapsluckor och systematiska litteraturöversikter kan vara till nytta för kliniska forskare. Vad är

  Senast ändrad: 2019-03-21 16.01

 9. Fil/dokument Särskilda regler för läkemedel

  Visa mer Visa mindre Observera att från den 31 januari 2022 tillämpas en ny EU-gemensam förordning om kliniska läkemedelsprövningar. Mer information finns på Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats. Ta

  Senast ändrad: 2022-01-31 09.24

 10. Fil/dokument Särskilda regler för medicinteknik

  Ta reda på om din idé omfattar en medicinteknisk produkt Är produkten färdig att användas i en medicinteknisk klinisk prövning? Klinisk utvärdering av produkten Formulera hypotes eller forskningsfråga Alla

  Senast ändrad: 2021-07-15 07.00

Filtrera sökresultatet:

 • För dig som forskar (33)
 • Att vara studiedeltagare (1)

Sök på webbplatsen

Din sökning gav 8 träffar

 1. / För dig som forskar / Medicintekniska produkter

  Information

  Medicinteknik är ett brett område och omfattar produkter och lösningar som skapar förutsättningar för att förebygga, diagnosticera, behandla och lindra många sjukdomstillstånd. Innehåll på sidan: Innehåll på sidan: Vad är en

  Senast ändrad: 2022-01-03
 2. / Nyheter / 260 etiskt godkända covid-19-studier i Sverige

  Nyhet

  Sedan pandemin startade i våras har 260 kliniska studier som rör covid-19 blivit godkända av Etikprövningsmyndigheten. Resultat från merparten av studierna kommer att dröja och för flera studier kan det

  Senast ändrad: 2020-10-26
 3. / Nyheter / 10 miljoner till nationell studie om covid-19

  Nyhet

  Vetenskapsrådet finansierar den kliniska studien ImmCoVA med 10 miljoner kronor. Studien beräknas pågå i tre år och är inriktad på immunblockerare som ska motverka immunförsvarets överdrivna reaktion på

  Senast ändrad: 2020-10-26
 4. / Nyheter / Sammanställning om kliniska studier rörande covid-19

  Nyhet

  Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att följa upp och publicera information om covid-19-studier i Sverige. Informationen på webbsidan utvecklas och uppdateras löpande. Sidan presenterar en lista med

  Senast ändrad: 2020-10-26
 5. / Nyheter / Sveriges kapacitet att genomföra kliniska studier under krissituationer

  Nyhet

  Vetenskapsrådets presenterar i en nyutkommen rapport rekommendationer över hur Sveriges kapacitet att genomföra kliniska studier under normala förhållanden liksom i

  Senast ändrad: 2021-05-19
 6. / Nyheter / Nytt regelverk för kliniska läkemedelsprövningar

  Nyhet

  Idag börjar en ny EU-förordning tillämpas vilket innebär en harmonisering som rör ansökningar och genomförande av kliniska läkemedelsprövningar, liksom Läkemedelsverkets och Etikprövningsmyndighetens

  Senast ändrad: 2022-02-01
 7. / Nyheter / Vetenskapsrådet har infört nya riktlinjer för att registrera och rapportera kliniska studier

  Nyhet

  De nya riktlinjerna berör de som får finansiering från Vetenskapsrådet. Från och med 2022 ska alla studier registreras i en publik databas. Idag publiceras

  Senast ändrad: 2022-01-12
 8. / Nyheter / Regeringen subventionerar avgifterna för kliniska läkemedelsprövningar 

  Nyhet

  Regeringen subventionerar avgifterna för kliniska läkemedelsprövningar Regeringen har beslutat att staten fortsatt ska stötta förutsättningarna för att fler kliniska läkemedelsprövningar ska genomföras i Sverige. Regeringen har därmed beslutat om

  Senast ändrad: 2021-12-17
Filtrera resultatet

Kategori

 • Information 1

Kategorier

 • Nyhet 7

Taggar

 • Beslut 1
 • Corona och covid-19 4
 • Etikprövning 1
 • Kliniska studier 8
 • Läkemedel 2
 • Medicintekniska produkter 1
 • Rapport 1
 • Regler 1
 • Statistik 1