sv
Ordförklaringar:

Sök på webbplatsen

Din sökning * gav 596 träffar

 1. Fil/dokument Inspel med förslag för en forsknings- och innovationspolitik för ett hållbart samhälle

  Forskning och innovation är avgörande för att ge samhället den kunskap som behövs för att hitta lösningar på samhällsutmaningarna. Energimyndigheten, Formas, Forte

  Senast ändrad: 2019-11-11 14.00

 2. Fil/dokument Ny rapport skildrar den geografiska uppdelningen av läkemedelsprövningar i Sverige

  Vetenskapsrådet har publicerat en rapport om statistik för läkemedelsprövningar. Rapporten tar upp den geografiska fördelningen samt jämförelser mellan akademiska och

  Senast ändrad: 2019-09-09 17.15

 3. Fil/dokument Nationella satsningar inom avancerade terapier

  Det pågår flera olika projekt inom avancerade terapiläkemedel i Sverige som ska hjälpa till att stärka Sveriges konkurrenskraft inom ATMP, hjälpa stora och små företag som vill tillverka ATMP och öka det

  Senast ändrad: 2022-01-03 14.58

 4. Fil/dokument Etikprövningsmyndigheten inför nytt ärendehanteringssystem

  Etikprövningsmyndigheten väljer att lämna det ärendehanteringssystem som utvecklats i Prisma för etikprövningar. Myndigheten ska utveckla ett eget system och ambitionen är att det nya ska

  Senast ändrad: 2020-02-18 16.31

 5. Fil/dokument Har du en idé till en studie och vill ta reda på om den är bärkraftig?

  ”Steg för steg” är ett stöd till dig som är forskare- från idé, planering och ansökan till genomförande, analys, publicering och arkivering. De olika stegen innehåller en

  Senast ändrad: 2019-08-14 09.02

 6. Fil/dokument Forskningsbarometern 2019

  Sverige är sedan länge en internationellt framstående forskningsnation, med hög FoU-intensitet, en stor andel forskare i befolkningen, en stor produktion av vetenskapliga publikationer, och med ett citeringsgenomslag över

  Senast ändrad: 2019-08-22 13.08

 7. Fil/dokument Läge att använda redan insamlad data till din studie?

  Hos statliga myndigheter finns ett stort antal register som har samlats in inom ramen för respektive myndighets verksamhet. Inom hälso- och sjukvården i Sverige finns kvalitetsregister som har

  Senast ändrad: 2019-06-26 11.29

 8. Fil/dokument Uppdaterad instruktion om hur man får tillgång till biobanksprov

  För dig som forskar och behöver veta hur man kan få tillgång till biobanksprov finns nu en uppdaterad instruktion tillgänglig på Biobank Sverige. Mer information och instruktionen

  Senast ändrad: 2019-06-25 09.07

 9. Fil/dokument Vad händer i utvecklingssatsningen: Implementering av samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser

  Ulrika Logren har varit projektledare för utvecklingssatsningen Implementering av samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser.

  Senast ändrad: 2019-05-29 16.11

 10. Fil/dokument Uppdraget om nytt tillståndsförfarande om kliniska studier på läkemedel utvidgas

  Regeringen har beslutat om ändring av uppdraget om nytt tillståndsförfarande om kliniska studier på läkemedel även ska inkludera kliniska studier på medicintekniska

  Senast ändrad: 2019-05-23 15.40

Filtrera sökresultatet:

 • För dig som forskar (33)
 • Att vara studiedeltagare (1)

Sök på webbplatsen

Din sökning gav 5 träffar

 1. / Nyheter / Gothia Forum om det pågående arbetet med regional och nationell samordning

  Nyhet

  Gothia Forum är regional nod för västra sjukvårdsregionen (Västra Götaland och norra delen av Region Halland) i det nationella samarbetet Kliniska Studier Sverige. Christer Söderström, nodföreståndare för Gothia Forum, berättar nedan om

  Senast ändrad: 2019-08-22
 2. / Forskningslandet Sverige / Det svenska sjukvårdssystemet / Fas 1-enheter

  Forskningslandet Sverige

  i Sverige Den första fasen i ett kliniskt prövningsprogram för läkemedel kallas fas 1. Om det är första gången man ger ett nytt läkemedel till människa benämns studien First-in-Human-prövning . Ett prövningsställe som utför

  Senast ändrad: 2022-06-08
 3. / Kliniska Studier Sverige

  Kliniska Studier Sverige

  Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Sveriges sex samverkansregioner, genom regionala noder, som finansieras och stöds av Vetenskapsrådet. Samarbetet går ut på att stärka förutsättningarna att bedriva kliniska

  Senast ändrad: 2022-09-07
 4. / Nyheter / Vad händer i utvecklingssatsningen: Forskningspersonenkät

  Nyhet

  Sara Olofsson är projektledare för utvecklingssatsningen Forskningspersonenkät. En pilotenkät som ska utvärdera frivilliga studiedeltagares upplevelser har skickats ut och nu pågår

  Senast ändrad: 2018-04-11
 5. / Nyheter / Intervju med Lars Ny

  Nyhet

  Lars Ny är nodföreståndare för Gothia Forum - därmed är han en del av det nätverk som Kliniska Studier arbetar med i Sverige. I intervjun nedan kan du läsa mer om hans engagemang. Vem är du? Jag heter Lars Ny och är

  Senast ändrad: 2020-02-20
Filtrera resultatet

Kategori

 • Information 2

Kategorier

 • Nyhet 3

Taggar

 • Forum Mellansverige 3
 • Forum Norr 1
 • Forum Stockholm-Gotland 2
 • Forum Sydost 1
 • Forum Söder 2
 • Gothia Forum 5
 • Intervju 2
 • Kliniska Studier Sverige 4
 • Noderna 1
 • Studiedeltagare 1
 • Studiefaser 1
 • Studieförfrågningar 1
 • Sverige 1
 • Utvecklingssatsningar 1