sv
Ordförklaringar:

Sök på webbplatsen

Din sökning * gav 587 träffar

 1. Fil/dokument Intervju med Chris Heister om strategisk plan för kliniska studier

  Kommittén för kliniska studier har beslutat om en strategisk plan för åren 2018-2019. Chris Heister, ordförande för Kommittén för kliniska studier, berättar mer. Vad innehåller den

  Senast ändrad: 2022-01-03 15.03

 2. Fil/dokument Halvårsrapport från Swelife

  Första halvåret 2018 har Swelife fortsatt sitt arbete med att stödja samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan. Halvårsrapporten

  Senast ändrad: 2021-01-11 16.59

 3. Fil/dokument Möjlighet att kommentera forskningsöversikter inom Klinisk behandlingsforskning och Medicin och hälsa

  Under våren och sommaren har Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer arbetat fram förslag till forskningsöversikter inom sina respektive områden.

  Senast ändrad: 2018-09-20 21.16

 4. Fil/dokument Nu har anmälan öppnat till Nationell konferens om kliniska studier!

  Den 6-7 februari 2019 kommer Nationell konferens om kliniska studier genomföras, årets tema är "Värdet av kliniska studier". Möt inspirerande talare och nätverka med

  Senast ändrad: 2021-06-18 10.18

 5. Fil/dokument Så blir patienter en del av forskningsprocessen

  Brukarmedverkan är ett etablerat begrepp internationellt och i Storbritannien har patient public involvement funnits med som ett kriterium inom forskning i tio år. Nu blir brukarmedverkan vanligare även

  Senast ändrad: 2018-09-18 09.28

 6. Fil/dokument 90 miljoner kronor till noderna 2018-2020

  Vid sitt möte den 7 september beslutade Kommittén för kliniska studier om 30 miljoner kronor vardera för åren 2018-2020, totalt 90 miljoner kronor, för att fortsätta arbetet med att bygga upp en gemensam

  Senast ändrad: 2018-10-03 10.19

 7. Fil/dokument Ny etikprövningsmyndighet på plats i januari 2019

  Den nya myndigheten är ett resultat av en regeringsproposition från 2017. Tanken är att effektivisera handläggningen av ansökningar om etikprövning och göra den mer enhetlig över hela landet.

  Senast ändrad: 2018-09-06 08.32

 8. Fil/dokument Från regional nivå till nationell implementering genom ”Train the trainer”

  Helena Fenger-Krog, klinisk prövningsledare på Karolinska Trial Alliance (KTA), har varit projektledare för utvecklingssatsningen Regelverk, forskningsetik och Good Clinical

  Senast ändrad: 2018-10-30 10.55

 9. Fil/dokument Maria Wästfelt blir ny chef på Enheten för kliniska studier

  Den 3 september börjar Maria Wästfelt som chef för Vetenskapsrådets enhet för kliniska studier. Maria kommer närmast från Karolinska Institutet där hon varit chef för en enhet på strategiskt

  Senast ändrad: 2018-09-03 08.43

 10. Fil/dokument EUPATI - Nu översätts verktygslåda för patientdelaktighet till svenska

  I syfte att göra fler patienter delaktiga i utvecklingen av läkemedel och behandling finansierar Swelife en översättning av ett verktyg, EUPATI toolbox, som stärker

  Senast ändrad: 2021-01-11 17.00

Filtrera sökresultatet:

 • För dig som forskar (33)
 • Att vara studiedeltagare (1)

Sök på webbplatsen

Din sökning gav 13 träffar

 1. / Nyheter / 3,7 miljarder till ny forskningssatsning på datadriven life science

  Nyhet

  Bakom satsningen står Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Satsningen spänner över grundforskning inom områden som nya läkemedel, smittspridning och infektionsbiologi,

  Senast ändrad: 2020-10-26
 2. / Nyheter / Vetenskapsrådet fördelar 50 miljoner till forskning om postcovid

  Nyhet

  50 miljoner kronor fördelas till 14 projekt för forskning om postcovid. Forskningen ska bidra till att utveckla hälso- och sjukvårdens kunskap och förbättra diagnos- och

  Senast ändrad: 2021-11-15
 3. / Nyheter / Användning av registerdata i forskning

  Nyhet

  Biobank Sverige är näst på tur i webbinarieserien Registerforskning 2021 som riktar till dig som använder registerdata i forskning. Under en eftermiddag får du ta del av: hur du får tillgång till befintliga

  Senast ändrad: 2021-10-11
 4. / Nyheter / Vetenskapsrådet söker huvudsekreterare för klinisk forskning

  Nyhet

  Som huvudsekreterare för klinisk forskning är du vetenskapligt ansvarig för området klinisk forskning. Du kommer även att företräda Vetenskapsrådet och Sverige i nordiska, europeiska och

  Senast ändrad: 2021-09-22
 5. / Nyheter / Viktiga datum för Etikprövningsmyndighetens ärendehanteringssystem

  Nyhet

  Som Etikprövningsmyndigheten tidigare kommunicerat har ett ett nytt ansöknings- och ärendehanteringssystem upphandlats. Systemet, Ethix , kommer att nås genom en länk på myndighetens

  Senast ändrad: 2021-08-27
 6. / Nyheter / Ständigt lärande som forskningssjuksköterska

  Nyhet

  Inger Arnesjö arbetar som forskningssjuksköterska vid Kliniskt forskningscentrum (KFC) i Umeå, en av fyra forskningscentrum i Norrland. Via Forum Norr, som är en regional nod inom Kliniska Studier Sverige,

  Senast ändrad: 2021-08-19
 7. / Nyheter / 100 miljoner till uppföljningsstudier av covid-19-vacciner

  Nyhet

  Sex forskningsmiljöer får dela på totalt 100 miljoner kronor för uppföljningsstudier av covid-19-vacciner. Forskningsmiljöerna bygger på samarbeten mellan olika regioner och kommer att titta

  Senast ändrad: 2021-06-14
 8. / Nyheter / Över 3 miljarder norska kronor för nordisk forskning om covid-19

  Nyhet

  Enligt en ny rapport från Nordforsk har de nordiska länderna tillsammans har avsatt mer än 3 miljarder norska kronor för forskning om covid-19. Huvuddelen av finansieringen är inriktad

  Senast ändrad: 2021-05-21
 9. / Nyheter / Goda exempel där vård och klinisk forskning går hand i hand

  Nyhet

  Clinical Trials Day, den 20 maj varje år, uppmärksammar betydelsen av att studera och utveckla läkemedel, behandlingsmetoder och medicintekniska produkter i syfte att utveckla hälso- och

  Senast ändrad: 2021-06-28
 10. / Nyheter / Clinical trials day − visste du det här om kliniska studier?

  Nyhet

  Den 20 maj är det Clinical Trials Day. En dag som uppmärksammar vikten av klinisk forskning som leder till nya och bättre behandlingar, läkemedel och medicintekniska produkter. Den 20 maj

  Senast ändrad: 2021-05-20
Filtrera resultatet

Kategori

Kategorier

 • Nyhet 13

Taggar

 • Corona och covid-19 6
 • Etikprövning 1
 • Forskning 13
 • Forum Norr 1
 • Intervju 1
 • Omvärld 2
 • Samarbete 1
 • Seminarie 1
 • Statistik 1
 • Utlysning 1