sv
Ordförklaringar:

Sök på webbplatsen

Din sökning * gav 596 träffar

 1. PDF sammanfattning-forstudie-samordnade-studieforfragningar-20180305.pdf Pdf.

  Sammanfattning, förstudierapport Samordnade studieförfrågningar Projektbeställare Projektledare Sofie Björling Kristy Delisle Milton 2 1. Inledning Inom ramen för den nationella utvecklingssatsningen Samordnade studieförfrågningar har en förstudie

  Senast ändrad: 2018-03-22 16.02 • Storlek: 189 kB

 2. Fil/dokument Kliniskastudier.se

  Information Kliniska studier - steg för steg Hur ser studieprocessen ut och vad behöver man tänka på när man genomför en klinisk studie? Sidorna i Kliniska studier - steg för steg vänder sig i första hand till personer som arbetar inom vård och

  Senast ändrad: 2022-04-04 14.26

 3. Fil/dokument Nytt regelverk för medicintekniska produkter senareläggs

  EU-parlamentet och Europeiska rådet har nu beslutat att skjuta fram tillämpningen för medicintekniska produkter ett år enligt det förslag som kommissionen lade i början av april. Utbrottet av

  Senast ändrad: 2021-01-25 14.00

 4. Fil/dokument Vetenskapsrådet ska underlätta för fler kliniska studier på Covid-19

  Det behövs fler kliniska studier kopplade till Covid-19 och svenska patienter behöver få tillgång till de nya läkemedel som är under utveckling. För att möta behovet ska

  Senast ändrad: 2020-04-28 08.56

 5. Fil/dokument Vetenskapsrådet ska förbereda finansiering av forskningsinsatser med koppling till coronapandemin

  Vetenskapsrådet ska, i samarbete med Verket för innovationssystem (Vinnova), förbereda för att finansiera forskning och innovation som snabbt ska kunna

  Senast ändrad: 2020-12-09 16.26

 6. Fil/dokument Flera stora satsningar på virusforskning

  Vetenskapsrådet får 100 miljoner kronor extra i vårbudgeten för att stödja forskning om covid-19. Utöver regeringens satsning, kommer Vetenskapsrådet att stärka den grundläggande virusforskningen med 100

  Senast ändrad: 2020-04-16 14.17

 7. Fil/dokument Regeringen utser nationell koordinator för kliniska studier om läkemedel mot covid-19

  Regeringen har utsett överläkare och docent Soo Aleman till nationell forskningsstudiekoordinator för den svenska delen av WHO Solidarity Trial. Ett antal

  Senast ändrad: 2020-04-09 23.06

 8. Fil/dokument "Behovet av ny kunskap om covid-19 kräver forskningssatsningar"

  "Behovet av ny kunskap om covid-19 kräver forskningssatsningar" Vetenskapsrådets generaldirektör, Sven Stafström, kommenterar hur verksamheten anpassas till följd av coronapandemin. Samtidigt uppmuntrar han forskare som har finansiering från

  Senast ändrad: 2020-04-15 10.14

 9. Fil/dokument Vetenskapsrådet söker huvudsekreterare för medicin och hälsa

  Som huvudsekreterare inom medicin och hälsa och leder du Vetenskapsrådets forskningsfinansiering och strategiska arbete inom life science-området framåt. Du ska vara aktiv forskare med

  Senast ändrad: 2020-04-08 14.58

 10. Fil/dokument Forskar fram ny metod för att bestämma bakteriers resistens

  Idag kan det ta upp till fem dygn från provtagning tills man vet om en bakterie är resistent mot antibiotika – snart kan det vara möjligt att få svar mycket snabbare. Som biomedicinsk

  Senast ändrad: 2020-04-07 14.30

Filtrera sökresultatet:

 • För dig som forskar (33)
 • Att vara studiedeltagare (1)

Sök på webbplatsen

Din sökning gav 19 träffar

 1. / Goda exempel / Framgångsrik regional forskning

  Goda exempel

  - tur eller infrastruktur? Johan Styrke är forskare och specialist i urologi vid Sundsvalls sjukhus. Tack vare stöd från bland annat Kliniska Studier Sverige driver han i samarbete med kollegor decentraliserad

  Senast ändrad: 2021-08-27
 2. / Goda exempel / Internationellt forskarnätverk stärker klinisk forskning

  Goda exempel

  Louise Ziegler, biträdande överläkare vid Danderyds sjukhus, är en av två svenska forskare som deltar i det internationella nätverket ”Network for Research in Vascular Ageing”. Efter

  Senast ändrad: 2021-08-27
 3. / Goda exempel / Nätverk kvinnokliniker höja kvaliteten klinisk forskning

  Goda exempel

  Nätverk av kvinnokliniker vill höja kvaliteten på klinisk forskning SNAKS är ett nätverk av samtliga kvinnokliniker i Sverige som vill förbättra möjligheterna att bedriva kliniska multicenterstudier av hög kvalitet. Verena Sengpiel, överläkare vid

  Senast ändrad: 2019-10-25
 4. / Goda exempel / Klinisk forskning behöver större hänsyn människan komplex

  Goda exempel

  Klinisk forskning behöver ta större hänsyn till att människan är komplex Foto: Erik Andersson Ulrika Sandén är författare och forskare i innovationsteknik vid Lunds Tekniska Högskola. Genom egna erfarenheter av sjukdom och en omfattande

  Senast ändrad: 2019-09-16
 5. / Goda exempel / HOPE– förenar sjukvård forskning nytta barn cancer

  Goda exempel

  HOPE– förenar sjukvård och forskning till nytta för barn med cancer Varje år får 300 barn i Sverige en cancerdiagnos. Tack vare forskning och nya behandlingar kan majoriteten botas, men fortfarande dör cirka 20 procent av olika cancersjukdomar. Genom

  Senast ändrad: 2019-07-03
 6. / Goda exempel / Vården, dold guldgruva som kan lyfta klinisk forskning

  Goda exempel

  Vården – en dold guldgruva som kan lyfta klinisk forskning Ola Andersson är överläkare i neonatologi vid Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet. Hans forskning om fördelarna med sen avnavling på nyfödda har fått ett globalt

  Senast ändrad: 2019-07-05
 7. / För dig som forskar / Forskning eller innovation

  Information

  En innovation innebär en ny eller avsevärt förbättrad produkt, tjänst eller metod. Det kan också handla om en ny marknadsföringsmetod, ett nytt sätt att organisera affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa

  Senast ändrad: 2021-04-30
 8. / Goda exempel / KTA Prim öka klinisk forskning primärvården

  Goda exempel

  KTA-Prim vill öka klinisk forskning inom primärvården Malin Frank är specialist i allmänmedicin och skolläkare i Stockholm. En dag i veckan arbetar hon som prövare på KTA-Prim, en mottagningsverksamhet där hon träffar frivilliga studiedeltagare från

  Senast ändrad: 2018-09-10
 9. / Goda exempel / Cancerforskare med ena foten på labbet och den andra på kliniken

  Goda exempel

  När Eva Hellström Lindberg var nybliven läkare träffade hon ett flertal patienter med en oförklarlig blodsjukdom som ingen vid den tiden visste namnet på. Det väckte hennes nyfikenhet

  Senast ändrad: 2018-09-10
 10. / Goda exempel / Vi bygger forskningsinfrastruktur för framtiden

  Goda exempel

  Emma Larsson på Gothia Forum i Göteborg har jobbat med forskningsprojektet SCAPIS i snart fem år. Hon ansvarar för att samordna arbetet mellan de sex deltagande orterna vilket innebär att hon stöttar

  Senast ändrad: 2018-09-10
Filtrera resultatet

Kategori

 • Information 1

Kategorier

 • Goda exempel 18

Taggar

 • Forskare 19
 • Intervju 18
 • Medicintekniska produkter 1
 • Näringsliv 1
 • Studiedeltagare 1
 • Sverige 1
 • Vårdpersonal 10