sv
Ordförklaringar:

Sök på webbplatsen

Din sökning * gav 554 träffar

 1. Fil/dokument Läkemedelsverkets information gällande uppföljningsstudier efter covid‍-‍19-vaccinering

  Uppföljningsstudier efter covid-19-vaccinering kan kräva tillstånd från Läkemedelsverket. Forskningsstudier, som genomförs för att studera effekt eller säkerhet

  Senast ändrad: 2021-03-24 15.41

 2. Fil/dokument Forskningsprojekt från Vetenskapsrådets covid-19-utlysning 2020

  Projekten som fick bidrag i Vetenskapsrådets covid-19-utlysning i juni 2020 undersöker allt från riskfaktorer och spridningsmekanismer till behandling och immunitet. Totalt fick 23

  Senast ändrad: 2021-03-24 15.40

 3. Fil/dokument Vetenskapsrådets översyn av beviljade kliniska halvtidstjänster

  Vetenskapsrådet har under 2020 gjort en översyn av beviljade kliniska halvtidstjänster inom utlysningen "Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö". Syftet var att

  Senast ändrad: 2021-03-24 15.38

 4. Fil/dokument SCAPIS forskningsbank - en nationell resurs

  Nu har en unik forskningsbank öppnat. Forskningsbanken består av data, prover och bilder från befolkningsstudien SCAPIS där hela 30 000 patienter från hela landet deltagit. Befolkningsstudien SCAPIS bygger

  Senast ändrad: 2021-03-22 16.08

 5. Fil/dokument Provsamlingar publicerade i svenska COVID-19 Data Portal

  Det nationella provsamlingsregistret syftar till att underlätta forskningen om covid-19 och stimulera till forskningssamarbeten. Forskare och företag över hela landet kan hitta provsamlingar

  Senast ändrad: 2021-03-03 15.52

 6. Fil/dokument Utlysning av medel till uppföljningsstudier av covid-19-vaccin öppnar 23 mars

  På Vetenskapsrådets webbplats kan du redan nu ta del av förhandinformation och börja förbereda ansökan. Syftet med bidraget är att ge forskare möjlighet att i nationell

  Senast ändrad: 2021-03-03 11.42

 7. Fil/dokument Vetenskapsrådet ges i uppdrag att bedriva kommunikationsinsatser om vaccinationer mot covid-19

  Uppdraget ska utföras i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Folkhälsomyndigheten. Kommunikationsinsatserna ska medverka till att

  Senast ändrad: 2021-02-26 15.25

 8. Fil/dokument Uppföljningsstudier efter covid-19 vaccinering kan kräva tillstånd från Läkemedelsverket

  Forskningsstudier, som genomförs för att studera effekt eller säkerhet av godkända covid-19 vaccin, är enligt regelverkets definitioner tillståndspliktiga

  Senast ändrad: 2021-02-23 08.49

 9. Fil/dokument Nytt förslag ska förenkla kliniska studier

  Förslag i delbetänkandet Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning (SOU 2020:53) förenklar kliniska studier. När en klinisk studie planeras görs ofta en så kallad antalsberäkning.

  Senast ändrad: 2021-02-19 10.21

 10. Fil/dokument Vetenskapsrådet ska finansiera forskning om covid-19-vaccin och långtidscovid

  Regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att fördela 150 miljoner kronor till forskning om covid-19-vaccin och långtidscovid. Vi arbetar för att så snabbt som möjligt kunna

  Senast ändrad: 2021-02-15 17.53

Filtrera sökresultatet:

 • För dig som forskar (32)
 • Att vara studiedeltagare (1)

Sök på webbplatsen

Din sökning gav 19 träffar

 1. / För dig som forskar / Forskning eller innovation

  Information

  En innovation innebär en ny eller avsevärt förbättrad produkt, tjänst eller metod. Det kan också handla om en ny marknadsföringsmetod, ett nytt sätt att organisera affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa

  Senast ändrad: 2021-04-30
 2. / Goda exempel / Framgångsrik regional forskning

  Goda exempel

  - tur eller infrastruktur? Johan Styrke är forskare och specialist i urologi vid Sundsvalls sjukhus. Tack vare stöd från bland annat Kliniska Studier Sverige driver han i samarbete med kollegor decentraliserad

  Senast ändrad: 2021-08-27
 3. / Goda exempel / Internationellt forskarnätverk stärker klinisk forskning

  Goda exempel

  Louise Ziegler, biträdande överläkare vid Danderyds sjukhus, är en av två svenska forskare som deltar i det internationella nätverket ”Network for Research in Vascular Ageing”. Efter

  Senast ändrad: 2021-08-27
 4. / Goda exempel / Nätverk kvinnokliniker höja kvaliteten klinisk forskning

  Goda exempel

  Nätverk av kvinnokliniker vill höja kvaliteten på klinisk forskning SNAKS är ett nätverk av samtliga kvinnokliniker i Sverige som vill förbättra möjligheterna att bedriva kliniska multicenterstudier av hög kvalitet. Verena Sengpiel, överläkare vid

  Senast ändrad: 2019-10-25
 5. / Goda exempel / Klinisk forskning behöver större hänsyn människan komplex

  Goda exempel

  Klinisk forskning behöver ta större hänsyn till att människan är komplex Foto: Erik Andersson Ulrika Sandén är författare och forskare i innovationsteknik vid Lunds Tekniska Högskola. Genom egna erfarenheter av sjukdom och en omfattande

  Senast ändrad: 2019-09-16
 6. / Goda exempel / HOPE– förenar sjukvård forskning nytta barn cancer

  Goda exempel

  HOPE– förenar sjukvård och forskning till nytta för barn med cancer Varje år får 300 barn i Sverige en cancerdiagnos. Tack vare forskning och nya behandlingar kan majoriteten botas, men fortfarande dör cirka 20 procent av olika cancersjukdomar. Genom

  Senast ändrad: 2019-07-03
 7. / Goda exempel / Vården, dold guldgruva som kan lyfta klinisk forskning

  Goda exempel

  Vården – en dold guldgruva som kan lyfta klinisk forskning Ola Andersson är överläkare i neonatologi vid Skånes universitetssjukhus och forskare vid Lunds universitet. Hans forskning om fördelarna med sen avnavling på nyfödda har fått ett globalt

  Senast ändrad: 2019-07-05
 8. / Goda exempel / KTA Prim öka klinisk forskning primärvården

  Goda exempel

  KTA-Prim vill öka klinisk forskning inom primärvården Malin Frank är specialist i allmänmedicin och skolläkare i Stockholm. En dag i veckan arbetar hon som prövare på KTA-Prim, en mottagningsverksamhet där hon träffar frivilliga studiedeltagare från

  Senast ändrad: 2018-09-10
 9. / Goda exempel / Cancerforskare med ena foten på labbet och den andra på kliniken

  Goda exempel

  När Eva Hellström Lindberg var nybliven läkare träffade hon ett flertal patienter med en oförklarlig blodsjukdom som ingen vid den tiden visste namnet på. Det väckte hennes nyfikenhet

  Senast ändrad: 2018-09-10
 10. / Goda exempel / Vi bygger forskningsinfrastruktur för framtiden

  Goda exempel

  Emma Larsson på Gothia Forum i Göteborg har jobbat med forskningsprojektet SCAPIS i snart fem år. Hon ansvarar för att samordna arbetet mellan de sex deltagande orterna vilket innebär att hon stöttar

  Senast ändrad: 2018-09-10
Filtrera resultatet

Kategori

 • Information 1

Kategorier

 • Goda exempel 18

Taggar

 • Forskare 19
 • Intervju 18
 • Medicintekniska produkter 1
 • Näringsliv 1
 • Studiedeltagare 1
 • Sverige 1
 • Vårdpersonal 10