sv
Ordförklaringar:

Sök på webbplatsen

Din sökning * gav 527 träffar

 1. Fil/dokument Kliniskastudier.se

  Information Forskningsrelaterad information om corona och covid-19 Här finns användbara länkar, bland annat för vägledning och stöd, utlysningar, sammanställningar av godkända etikprövningsansökningar och databaser med pågående studier. Goda exempel

  Senast ändrad: 2021-03-31 13.35

 2. Fil/dokument Forskningspersonenkät

  Syftet är att skapa en nationell forskningspersonenkät. Resultatet från sammanställda enkäter kan ge statistikunderlag till förbättringsarbete på forskningskliniker och möjliggöra anpassningar av studier efter deltagarnas behov.

  Senast ändrad: 2020-12-15 09.12

 3. Fil/dokument Implementering - Samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser

  Implementering av samverkan kring kvalitetssystem och arbetsprocesser Syftet med utvecklingssatsningen är att bidra till ökad kvalitet och effektivitet i genomförandet av kliniska studier genom att etablera samverkan mellan nodernas Quality Assurance

  Senast ändrad: 2020-12-15 09.12

 4. Fil/dokument Information medicinteknik

  Information om kliniska studier inom medicinteknik Syftet är att komplettera webbplatsen kliniskastudier.se med neutral, kvalitetssäkrad information om alla delar av en klinisk studie på medicinteknik. Det ska även finnas sammanfattad information om

  Senast ändrad: 2020-12-15 09.12

 5. Fil/dokument Inrättandet nationell arbetsgrupp kliniska studier medicinteknik

  Inrättande av en nationell arbetsgrupp för kliniska studier på medicinteknik Syftet är att skapa förutsättningar för Kliniska Studier Sverige att möta den ökande efterfrågan på stöd för genomförandet av kliniska studier på medicinteknik. Ökningen

  Senast ändrad: 2021-01-27 13.53

 6. Fil/dokument Kartläggning och behovsanalys av utbildningar för kliniska studier

  Kartläggning av utbildningar för kliniska studier Syftet är att kartlägga utbildningar som personal behöver för att kunna genomföra kliniska studier och komma med förslag på fortsatt nodsamarbete inom utbildningsområdet. Bakgrund Vetenskapsrådet har

  Senast ändrad: 2020-12-15 09.13

 7. Fil/dokument Möjligheterna att bedriva klinisk forskning och kliniska studier inom primärvården

  Förstudie: Främja möjligheterna att bedriva klinisk forskning och kliniska studier inom primärvården; nodernas roll och möjligheter Syftet är att identifiera aktiviteter som främjar klinisk forskning inom primärvården. Inom Kliniska Studier Sverige

  Senast ändrad: 2020-12-15 09.13

 8. Fil/dokument Nationell standard R-RCT

  Syftet är att utveckla ett nationellt ramverk för registerbaserade randomise ra de kliniska studier (R-RCT) som underlättar för och ökar antalet registerbaserade randomise ra de kliniska studier. Antalet randomise rade

  Senast ändrad: 2020-12-15 09.13

 9. Fil/dokument Nationellt EDC-system, lagring av fångade data och nationell randomiseringstjänst

  Syftet är att undersöka möjligheter och förutsättningen för ett nationellt datainsamlingssystem (Electronic Data Capture: EDC-system) och en central randomisering

  Senast ändrad: 2020-12-15 09.13

 10. Fil/dokument Nationellt nätverk för forskningssjuksköterskor - förstudie

  Syftet med förstudien är att undersöka behov och förutsättningar för ett nationellt forskningssjuksköterskenätverk. Bakgrund Forskningssjuksköterskan har en viktig roll i kliniska studier,

  Senast ändrad: 2020-12-15 09.14

Filtrera sökresultatet:

 • För dig som forskar (32)
 • Att vara studiedeltagare (1)

Sök på webbplatsen

Din sökning gav 27 träffar

 1. / Nyheter / Läkemedelsverkets information gällande uppföljningsstudier efter covid‍-‍19-vaccinering

  Nyhet

  Uppföljningsstudier efter covid-19-vaccinering kan kräva tillstånd från Läkemedelsverket. Forskningsstudier, som genomförs för att studera effekt eller säkerhet

  Senast ändrad: 2021-03-24
 2. / Nyheter / Forskningsprojekt från Vetenskapsrådets covid-19-utlysning 2020

  Nyhet

  Projekten som fick bidrag i Vetenskapsrådets covid-19-utlysning i juni 2020 undersöker allt från riskfaktorer och spridningsmekanismer till behandling och immunitet. Totalt fick 23

  Senast ändrad: 2021-03-24
 3. / Nyheter / Provsamlingar publicerade i svenska COVID-19 Data Portal

  Nyhet

  Det nationella provsamlingsregistret syftar till att underlätta forskningen om covid-19 och stimulera till forskningssamarbeten. Forskare och företag över hela landet kan hitta provsamlingar

  Senast ändrad: 2021-03-03
 4. / Nyheter / Utlysning av medel till uppföljningsstudier av covid-19-vaccin öppnar 23 mars

  Nyhet

  På Vetenskapsrådets webbplats kan du redan nu ta del av förhandinformation och börja förbereda ansökan. Syftet med bidraget är att ge forskare möjlighet att i nationell

  Senast ändrad: 2021-03-03
 5. / Nyheter / Vetenskapsrådet ges i uppdrag att bedriva kommunikationsinsatser om vaccinationer mot covid-19

  Nyhet

  Uppdraget ska utföras i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Folkhälsomyndigheten. Kommunikationsinsatserna ska medverka till att

  Senast ändrad: 2021-02-26
 6. / Nyheter / Uppföljningsstudier efter covid-19 vaccinering kan kräva tillstånd från Läkemedelsverket

  Nyhet

  Forskningsstudier, som genomförs för att studera effekt eller säkerhet av godkända covid-19 vaccin, är enligt regelverkets definitioner tillståndspliktiga

  Senast ändrad: 2021-02-23
 7. / Nyheter / Vetenskapsrådet ska finansiera forskning om covid-19-vaccin och långtidscovid

  Nyhet

  Regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att fördela 150 miljoner kronor till forskning om covid-19-vaccin och långtidscovid. Vi arbetar för att så snabbt som möjligt kunna

  Senast ändrad: 2021-02-15
 8. / Nyheter / Nationell dataportal för forskning om covid-19

  Nyhet

  Den svenska covid-19-dataportalen har växt i takt med att fler forskningsprojekt har tillgängliggjort sina data, nya projekt har startat och nya datatjänster etablerats. I portalen kan forskare hitta och

  Senast ändrad: 2021-01-28
 9. / Nyheter / Regeringen satsar 50 miljoner kronor på forskning om långtidscovid

  Nyhet

  Vetenskapsrådet får i dag i uppdrag att finansiera forskning om långvariga symtom till följd av genomgången covid-19-sjukdom, så kallad långtidscovid. Detta utifrån att regeringen i

  Senast ändrad: 2021-02-26
 10. / Nyheter / Regeringen satsar 100 miljoner kronor på uppföljningsstudier av covid-19-vacciner

  Nyhet

  Regeringen uppdrar åt Vetenskapsrådet att förbereda finansiering av uppföljningsstudier av covid-19-vacciner. Efter förslag från regeringen i propositionen

  Senast ändrad: 2021-02-10
Filtrera resultatet

Kategori

 • Information 2

Kategorier

 • Kalender 3
 • Nyhet 22

Taggar

 • Corona och covid-19 27
 • Etikprövning 3
 • Forskning 4
 • Kliniska studier 5
 • Kliniska Studier Sverige 2
 • Samarbete 1
 • Statistik 3