sv
Ordförklaringar:

Sök på webbplatsen

Din sökning * gav 587 träffar

 1. Fil/dokument Forskningslandet Sverige

  Forskning har en viktig roll som tillväxtmotor i både den globala och den svenska ekonomin. Medicinsk forskning ska bidra till bättre hälsa, ökad livskvalitet och minskande samhällskostnader. Forskningen är också viktig för

  Senast ändrad: 2021-03-15 09.24

 2. Fil/dokument För dig som forskar

  Sidorna För dig som forskar riktar sig i första hand till forskare som vill bedriva eller lära sig mer om kliniska studier. Här hittar du information om studieprocessen, olika studietyper och om de lagar och regler som finns på

  Senast ändrad: 2019-04-26 15.14

 3. Fil/dokument Forskning eller innovation

  En innovation innebär en ny eller avsevärt förbättrad produkt, tjänst eller metod. Det kan också handla om en ny marknadsföringsmetod, ett nytt sätt att organisera affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa

  Senast ändrad: 2021-04-30 10.16

 4. Fil/dokument Medicintekniska produkter

  Medicinteknik är ett brett område och omfattar produkter och lösningar som skapar förutsättningar för att förebygga, diagnosticera, behandla och lindra många sjukdomstillstånd. Innehåll på sidan: Innehåll på sidan: Vad är en

  Senast ändrad: 2022-05-26 18.39

 5. Fil/dokument Kliniska studier - steg för steg

  Sidorna i Kliniska studier - steg för steg riktar sig i första hand till personer inom vård och forskning som vill veta mer om hur studieprocessen ser ut och vad man bör tänka på när man genomför en klinisk studie .

  Senast ändrad: 2022-01-03 14.17

 6. Fil/dokument Idé

  När du har en idé och vill ta reda på om den är bärkraftig är det lämpligt att starta med en inventering av vad som redan finns dokumenterat på området. Genom litteratursökning och genomgång av register och databaser kan du kartlägga

  Senast ändrad: 2022-05-18 14.26

 7. Fil/dokument Kunskapsluckor och systematiska litteraturöversikter

  Nathalie Peira jobbar som projektledare på SBU. I intervjun nedan berättar hon hur arbetet med kunskapsluckor och systematiska litteraturöversikter kan vara till nytta för kliniska forskare. Vad är

  Senast ändrad: 2019-03-21 16.01

 8. Fil/dokument Särskilda regler för läkemedel

  Ta reda på om din idé eller frågeställning omfattar läkemedel Visa mer Visa mindre Observera att från den 31 januari 2022 tillämpas en ny EU-gemensam förordning om kliniska läkemedelsprövningar. Mer information finns på

  Senast ändrad: 2022-05-23 15.42

 9. Fil/dokument Planering

  När problemformuleringen är klar och du vet vilka frågor som ska besvaras startar planeringen av din kliniska studie. Innehåll på sidan: Innehåll på sidan: Studiens upplägg och metod har betydelse Forskningsplan behövs vid

  Senast ändrad: 2022-05-18 14.01

 10. Fil/dokument Särskilda regler för läkemedel

  En klinisk läkemedelsprövning behöver tillstånd från Läkemedelsverket Fördela roller och ansvar i enlighet med god klinisk sed System för datainsamling, datahantering och datalagring Visa mer Visa mindre Observera att

  Senast ändrad: 2022-05-18 14.13

Filtrera sökresultatet:

 • För dig som forskar (33)
 • Att vara studiedeltagare (1)

Sök på webbplatsen

Din sökning gav 31 träffar

 1. / Statistik / Kliniska studier rörande covid-19

  Statistik

  Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att följa upp och publicera information om pågående covid-19-studier i Sverige. Informationen utvecklas och uppdateras löpande. Studier med godkänd etikprövningsansökan Kliniska

  Senast ändrad: 2021-09-22
 2. / Nyheter / Hög kvalitet på forskning om postcovid och covid-19-vaccin

  Nyhet

  Hög kvalitet och goda möjligheter att bidra till samhällsnytta sammanfattar de beviljade ansökningar inom satsningarna på forskning om postcovid respektive uppföljningsstudier av

  Senast ändrad: 2022-04-04
 3. / Nyheter / Vetenskapsrådet fördelar 50 miljoner till forskning om postcovid

  Nyhet

  50 miljoner kronor fördelas till 14 projekt för forskning om postcovid. Forskningen ska bidra till att utveckla hälso- och sjukvårdens kunskap och förbättra diagnos- och

  Senast ändrad: 2021-11-15
 4. / Nyheter / 100 miljoner till uppföljningsstudier av covid-19-vacciner

  Nyhet

  Sex forskningsmiljöer får dela på totalt 100 miljoner kronor för uppföljningsstudier av covid-19-vacciner. Forskningsmiljöerna bygger på samarbeten mellan olika regioner och kommer att titta

  Senast ändrad: 2021-06-14
 5. / Nyheter / Över 3 miljarder norska kronor för nordisk forskning om covid-19

  Nyhet

  Enligt en ny rapport från Nordforsk har de nordiska länderna tillsammans har avsatt mer än 3 miljarder norska kronor för forskning om covid-19. Huvuddelen av finansieringen är inriktad

  Senast ändrad: 2021-05-21
 6. / Nyheter / Projektbidrag för forskning om postcovid

  Nyhet

  Nu kan du ta del av förhandsinformation för att underlätta planeringen inför din ansökan. Fullständig utlysningstext publiceras på Vetenskapsrådets webbplats när utlysningen öppnar den 2 juni. Syftet med

  Senast ändrad: 2021-04-20
 7. / Nyheter / Sammanställning om kliniska studier rörande covid-19

  Nyhet

  Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att följa upp och publicera information om covid-19-studier i Sverige. Informationen på webbsidan utvecklas och uppdateras löpande. Sidan presenterar en lista med

  Senast ändrad: 2020-10-26
 8. / Nyheter / Kliniska Studier Sverige får 12 miljoner för att stödja studier om covid-19

  Nyhet

  De sex regionala noderna inom samarbetet Kliniska Studier Sverige får bidrag om totalt 12 miljoner kronor, 2 miljoner vardera, för att utöka möjligheterna att stödja kliniska

  Senast ändrad: 2020-06-03
 9. / Nyheter / Ny nationell dataportal för forskning om covid-19

  Nyhet

  Idag lanseras en nationell dataportal som tillgängligggör forskning om covid-19, koordinerad av SciLifeLab och Vetenskapsrådet. Dataportalen förenklar för forskare att hitta och dela relevanta

  Senast ändrad: 2020-06-03
 10. / Nyheter / Intensivvårdsdata viktig i forskning om covid-19

  Nyhet

  Ett särskilt aktuellt register dessa dagar är Svenska Intensivvårdsregistret, SIR, som dagligen rapporterar om antalet inlagda patienter med covid-19 på svenska intensivvårdsavdelningar. Representanter

  Senast ändrad: 2020-05-19
Filtrera resultatet

Kategori

 • Information 1

Kategorier

 • Kalender 3
 • Nyhet 27

Taggar

 • Corona och covid-19 31
 • Etikprövning 3
 • Forskning 6
 • Kliniska studier 4
 • Kliniska Studier Sverige 1
 • Samarbete 1
 • Statistik 3
 • Utlysning 1