sv
Ordförklaringar:

Sök på webbplatsen

Din sökning * gav 572 träffar

 1. Fil/dokument Kliniskastudier.se

  Information Forskningsrelaterad information om corona och covid-19 Här finns användbara länkar, bland annat för vägledning och stöd, utlysningar, sammanställningar av godkända etikprövningsansökningar och databaser med pågående studier. Goda exempel

  Senast ändrad: 2022-01-04 11.00

 2. Fil/dokument kliniskastudier.css

  /*bryt ord i mobil */ @media(max-width:768px){ body{ -ms-word-break: break-all; word-break: break-all; word-break: break-word; -webkit-hyphens: auto; -moz-hyphens: auto; hyphens: auto; } } /**** Fix flytta menyn i desktop att linjera med rutan

  Senast ändrad: 2018-12-11 15.55 • Storlek: 28.8 kB

 3. Fil/dokument menu.css

  #site-nav ul { float: left; width: 100%; } .sv-sub-menu, .sv-sub-menu * { padding: 0; margin: 0; font-family: 'Montserrat', sans-serif; } .hide-page-only .sv-sub-menu item has-children { display: none; } .sv-sub-menu list { display: none;

  Senast ändrad: 2018-12-11 15.55 • Storlek: 8.4 kB

 4. Fil/dokument sharebuttons.css

  .sharelinks { display: inline-block; } .sharelink { font-size: 18px; color: #003651; text-decoration: none; padding-right: 10px; white-space: nowrap; display: inline-block; } .share-title { display: inline-block; vertical-align: middle; margin: 0;

  Senast ändrad: 2018-12-11 15.55 • Storlek: 1.1 kB

 5. Fil/dokument feedback.css

  #Epostformular + form input[type="submit"] { color: white; font-size: 20px; font-family: "open sans"; cursor: pointer; padding: 0 0.75em; text-decoration: none; border: 2px solid rgba(0,0,0,0); border-radius: 5px; /*height: 32px;*/ line-height: 32px;

  Senast ändrad: 2018-12-11 15.55 • Storlek: 3.2 kB

 6. Fil/dokument mobile-and-tablet-padding.css

  @media (max-width: 1210px) { .mobile-padding-left { padding-left: 0.6em; } .mobile-padding-right { padding-right: 1.6em; } .nyhetssidan .vit-bakgrund-mittspalt { margin-top: 0.6em; } } @media (max-width: 767px) { .mobile-padding-right { padding-right

  Senast ändrad: 2018-12-11 15.55 • Storlek: 386 bytes

 7. Fil/dokument studieprocessen.css

  /**************************************** ** STUDIEPROCESSEN MEGAMENU DROPDOWN ** ****************************************/ /******************************************* ** STUDIEPROCESSEN MEGAMENU DROPDOWN END **

  Senast ändrad: 2018-12-11 15.55 • Storlek: 10.8 kB

 8. Fil/dokument studieprocessen-mega-menu.css

  ul.exo-menu { margin: 0; margin-left: 3em; } ul.exo-menu.open { display: block; } ul.exo-menu li.mega-drop-down { display: inline-block; list-style: none; } ul.exo-menu .mega-drop-down-item-megaMenu a { text-decoration: none; display: table; } ul

  Senast ändrad: 2018-12-11 15.55 • Storlek: 2.4 kB

 9. Fil/dokument header-menu.css

  .header-menu { width: 100%; position: relative; } .header-menu.stick { margin-top: 0 !important; position: fixed; top: 0; z-index: 50; box-shadow: 0 2px 4px 0 rgba(0, 0, 0, 0.5); } /* Sök-knapp */ .kli-search-button { cursor: pointer; width: 43px;

  Senast ändrad: 2018-12-11 15.55 • Storlek: 736 bytes

 10. Fil/dokument float-panel.css

  #backtop { position: fixed; left:auto;right: 20px;top:auto;bottom: 20px; outline: none; overflow:hidden; color:#fff; text-align:center; background:url("/images/18.3196cbc6159d05e1d83d49/1487528168064/arrow-pink.svg") center no-repeat;

  Senast ändrad: 2018-12-11 15.55 • Storlek: 744 bytes

Filtrera sökresultatet:

 • För dig som forskar (32)
 • Att vara studiedeltagare (1)

Sök på webbplatsen

Din sökning gav 31 träffar

 1. / Nyheter / Projektbidrag för forskning om postcovid

  Nyhet

  Nu kan du ta del av förhandsinformation för att underlätta planeringen inför din ansökan. Fullständig utlysningstext publiceras på Vetenskapsrådets webbplats när utlysningen öppnar den 2 juni. Syftet med

  Senast ändrad: 2021-04-20
 2. / Nyheter / Sveriges kapacitet att genomföra kliniska studier under krissituationer

  Nyhet

  Vetenskapsrådets presenterar i en nyutkommen rapport rekommendationer över hur Sveriges kapacitet att genomföra kliniska studier under normala förhållanden liksom i

  Senast ändrad: 2021-05-19
 3. / Nyheter / Läkemedelsverkets information gällande uppföljningsstudier efter covid‍-‍19-vaccinering

  Nyhet

  Uppföljningsstudier efter covid-19-vaccinering kan kräva tillstånd från Läkemedelsverket. Forskningsstudier, som genomförs för att studera effekt eller säkerhet

  Senast ändrad: 2022-01-03
 4. / Nyheter / Forskningsprojekt från Vetenskapsrådets covid-19-utlysning 2020

  Nyhet

  Projekten som fick bidrag i Vetenskapsrådets covid-19-utlysning i juni 2020 undersöker allt från riskfaktorer och spridningsmekanismer till behandling och immunitet. Totalt fick 23

  Senast ändrad: 2021-03-24
 5. / Nyheter / Provsamlingar publicerade i svenska COVID-19 Data Portal

  Nyhet

  Det nationella provsamlingsregistret syftar till att underlätta forskningen om covid-19 och stimulera till forskningssamarbeten. Forskare och företag över hela landet kan hitta provsamlingar

  Senast ändrad: 2021-03-03
 6. / Nyheter / Utlysning av medel till uppföljningsstudier av covid-19-vaccin öppnar 23 mars

  Nyhet

  På Vetenskapsrådets webbplats kan du redan nu ta del av förhandinformation och börja förbereda ansökan. Syftet med bidraget är att ge forskare möjlighet att i nationell

  Senast ändrad: 2021-03-03
 7. / Nyheter / Vetenskapsrådet ges i uppdrag att bedriva kommunikationsinsatser om vaccinationer mot covid-19

  Nyhet

  Uppdraget ska utföras i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Folkhälsomyndigheten. Kommunikationsinsatserna ska medverka till att

  Senast ändrad: 2021-02-26
 8. / Nyheter / Uppföljningsstudier efter covid-19 vaccinering kan kräva tillstånd från Läkemedelsverket

  Nyhet

  Forskningsstudier, som genomförs för att studera effekt eller säkerhet av godkända covid-19 vaccin, är enligt regelverkets definitioner tillståndspliktiga

  Senast ändrad: 2021-02-23
 9. / Nyheter / Vetenskapsrådet ska finansiera forskning om covid-19-vaccin och långtidscovid

  Nyhet

  Regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att fördela 150 miljoner kronor till forskning om covid-19-vaccin och långtidscovid. Vi arbetar för att så snabbt som möjligt kunna

  Senast ändrad: 2021-02-15
 10. / Nyheter / Nationell dataportal för forskning om covid-19

  Nyhet

  Den svenska covid-19-dataportalen har växt i takt med att fler forskningsprojekt har tillgängliggjort sina data, nya projekt har startat och nya datatjänster etablerats. I portalen kan forskare hitta och

  Senast ändrad: 2021-01-28
Filtrera resultatet

Kategori

 • Information 2

Kategorier

 • Kalender 3
 • Nyhet 26

Taggar

 • Corona och covid-19 31
 • Etikprövning 3
 • Forskning 7
 • Kliniska studier 5
 • Kliniska Studier Sverige 2
 • Samarbete 1
 • Statistik 3
 • Utlysning 1