sv
Ordförklaringar:

Medicinteknisk klinisk prövning

Systematisk undersökning som involverar en eller flera försökspersoner för att bedöma en produkts säkerhet eller prestanda.

Definitionen återfinns i EU-förordningen som gäller som lag från den 26:e maj (artikel 2, punkt 45) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.