sv
Ordförklaringar:

Samverkansregioner

Samverkansregioner för hälso- och sjukvården. Kallades tidigare för hälso- och sjukvårdsregioner.