sv
Ordförklaringar:

Samverkansregion

Samverkansregion för hälso- och sjukvård. Kallades tidigare för hälso- och sjukvårdsregion.