sv
Ordförklaringar:

Forum Mellansverige

Forum Mellansverige är regional nod för regionerna Dalarna, Sörmland, Värmland, Uppsala, Örebro, Västmanland och Gävleborg. En av sex regionala noder, en vid varje sjukvårdsregion, som ingår i Kliniska Studier Sverige.