sv
Ordförklaringar:

Forum Stockholm-Gotland

Regional nod för regionerna Stockholm och Gotland. En av sex regionala noder, en vid varje sjukvårdsregion, som ingår i Kliniska Studier Sverige.