sv
Ordförklaringar:

Region

Sveriges 21 regioner ansvarar för hälso- och sjukvård, transportinfrastruktur, kultursamverkan och regional utveckling. Regionerna styrs av politiker som valts av medborgarna i regionen. Från och med 1 januari 2019 har alla landsting regionalt utvecklingsansvar och kallas därför regioner.