sv
Ordförklaringar:

ALF-region

Varje landsting eller region som omfattas av ALF-avtalet är kopplat till ett universitet. Tillsammans har de ett gemensamt ansvar för klinisk forskning och bildar en ALF-region.

ALF är förkortningen av ett avtal mellan staten och sju landsting och regioner. Avtalet reglerar bland annat hur mycket statliga medel landstingen ska få för att medverka i utbildningen av läkare, bedriva klinisk forskning och utveckla hälso- och sjukvården.