sv
Ordförklaringar:

Väsentliga krav

Krav på en medicinteknisk produkts egenskaper, inklusive krav på avsedd användning och användbarhet. Finns listade i bilaga 1 till LVFS 2003:11.