sv
Ordförklaringar:

Utfallsmått

Mått på effekten av viss behandling eller åtgärd.