sv

Utfallsmått

Mått på effekten av viss behandling eller åtgärd.