sv
Ordförklaringar:

Specificitet

Andelen friska som friskförklaras med ett test eller en metod.