sv
Ordförklaringar:

Sekretess

Sekretesskyddet inom vården ser till att känsliga uppgifter om patienterna är skyddade och inte blir allmänt tillgängliga.