sv
Ordförklaringar:

Rådata

Data som samlats in och som inte har genomgått bearbetning eller annan manipulation.