sv
Ordförklaringar:

Patientformulär

I en klinisk studie har alla studiedeltagare var sitt patientformulär där alla uppgifter som är av intresse för den kliniska studien noteras.