sv
Ordförklaringar:

Multicenterstudie

Klinisk studie som utförs vid ett flertal centra, t.ex. kliniker eller sjukhus.