sv
Ordförklaringar:

Konfirmatorisk

Bekräftande. Används för att fastställa om tidigare upptäckta samband är slumpmässiga eller beror på verkliga skillnader.