sv
Ordförklaringar:

Klinisk utvärdering

Kritisk granskning av relevanta kliniska data i enlighet med LVFS 2003;11 bilaga 10 och LVFS 2001:5 bilaga 7. Görs av tillverkaren av en medicinteknisk produkt.