sv
Ordförklaringar:

Fas 0

I Fas 0 testas ett läkemedel första gången i människa. En mycket låg dos ges till ett fåtal friska studiedeltagare för att undersöka hur kroppen tar hand om substansen.