sv
Ordförklaringar:

Explorativ

Utforskande eller hypotesgenererande. Används när man vill skapa grundläggande kunskap över ett visst område.