sv
Ordförklaringar:

Effektvariabler

Något som registreras och mäts inom ramen för en klinisk studie.