sv
Ordförklaringar:

ECRIN

Offentlig ideell organisation som sammanför vetenskapliga partners och nätverk över hela Europa för att underlätta multinationell klinisk forskning.