sv
Ordförklaringar:

Blinda

Maskera centrala omständigheter i en undersökning tills den är avslutad och resultaten ska bearbetas, t.ex. vilken studiedeltagare som får vilken behandling.