sv
Ordförklaringar:

Anmälda organ

Notified bodies. Oberoende organisationer som bistår och övervakar tillverkarnas arbete med att verifiera att de medicintekniska produkter som släpps ut på marknaden uppfyller de regler som gäller inom den europeiska gemenskapen. I Sverige utses anmälda organ av Swedac.