sv
Ordförklaringar:

Gallra

Att fullständigt ta bort.