sv
Ordförklaringar:

Vinnova

En statlig förvaltningsmyndighet under Näringsdepartementet. Har i uppdrag att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem.