sv
Ordförklaringar:

TLV

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. En statlig förvaltningsmyndighet under Socialdepartementet. Har till uppgift att besluta om pris och subvention av läkemedel och förbrukningsartiklar samt regler för det statliga tandvårdsstödet. Ansvarar också för apotekens handelsmarginal och regler för utbyte av läkemedel samt bedriver tillsyn.