sv
Ordförklaringar:

Regionala noder 

De sex regionala noderna är utsedda av respektive samverkansregion för hälso- och sjukvård och ingår i samarbetet Kliniska Studier Sverige.