sv
Ordförklaringar:

Regionala noder 

De sex regionala noderna är utsedda av respektive sjukvårdsregion och ingår i samarbetet Kliniska Studier Sverige.