sv
Ordförklaringar:

Regional nod

De sex regionala noderna är utsedda av respektive sjukvårdsregion och ingår i samarbetet Kliniska Studier Sverige.