sv
Ordförklaringar:

Regional nod

De sex regionala noderna är utsedda av respektive samverkansregion för hälso- och sjukvård och ingår i samarbetet Kliniska Studier Sverige.