sv
Ordförklaringar:

Studieprotokoll

Plan som detaljerat beskriver hur en klinisk studie ska utföras.