sv
Ordförklaringar:

Sensitivitetsanalys

Känslighetsanalys. Används för att bedöma hur stabila resultaten i en studie är. Data eller förutsättningar ändras för att undersöka hur detta påverkar resultatet.

Kontakt

Enheten för kliniska studier

Östra Hamngatan 26

411 09 Göteborg

 

 Telefon (växel): 031-757 41 75

E-post: kliniskastudier@vr.se

Prenumerera

Vill du prenumerera på nyheter, goda exempel eller kalenderhändelser från kliniskastudier.se?

Kliniska Studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner.