sv

Sensitivitet

Andelen sjuka som identifieras med ett test eller en metod.