sv
Ordförklaringar:

Sensitivitet

Andelen sjuka som identifieras med ett test eller en metod.