sv
Ordförklaringar:

SAP

Statistisk analysplan. Ett dokument som beskriver beskriver planen för hur en klinisk studie ska analyseras, inklusive statistiska metoder.