sv
Ordförklaringar:

Sampla

Ta ett stickprov. I en klinisk studie utgör studiedeltagarna sample och antalet studiedeltagare utgör sample size.