sv
Ordförklaringar:

Randomisera

Statistiskt begrepp för att slumpmässigt fördela deltagarna mellan grupperna i en klinisk studie. Randomisering är en förutsättning för att man med statistiska metoder ska kunna bedöma sannolikheten för att studiens resultat uppkommit genom slumpens verkan.