sv
Ordförklaringar:

Population

En grupp personer som har något gemensamt. En klinisk studie utförs i regel på ett urval ur en population, en så kallad studiepopulation.